Informacje o dostawie i metody płatności

 1. Zamówienia.

  1. Wszelkie dane o Towarach pochodzą od ich producentów lub dostawców. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność opisu Towarów z rzeczywistym stanem.

  2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Sklepie dane o dostępności poszczególnych towarów były zgodne z rzeczywistością. Dane o dostępności towarów są jednak aktualizowane w odstępach czasowych i może zaistnieć sytuacja, iż towar zamówiony przez Kupującego nie będzie dostępny. Kupujący o braku dostępności towaru informowany jest po złożeniu zamówienia.

  3. Kupujący jednorazowo (w ramach jednego zamówienia) może zamówić towary o wartości do 50 kg. Minimalna wartość zamówienia wynosi 50 zł – koszt dostawy 10zł. Bezpłatna dostawa realizowana jest od 100 zł.

  4. Przy wyborze Towarów sprzedawanych na wagę, lecz niepakowanych przez producenta klient wskazuje pożądaną wagę Towarów. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby waga dostarczonych Towarów była zgodna z wagą wskazaną przez Kupującego.

  5. Minimalna data ważności Towarów to 2 dni od wskazanej przez Kupującego daty dostawy.

  6. Część Towarów sprzedawanych na wagę jest pakowana przez producenta. W takim przypadku waga Towaru może być niższa lub wyższa od deklarowanej w ofercie o 10 %.

  7. Cena towarów wskazana w Sklepie uwzględnia podatki, w tym podatek od towarów i usług. O kosztach dodatkowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz realizacją zamówienia (w szczególności kosztu opakowań) Kupujący informowany jest najpóźniej w momencie potwierdzenia zamówienia.

  8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku Napojów alkoholowych do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest uprzednie potwierdzenie przez Kupującego, iż nie jest osobą, o której mowa w art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. w szczególności nie jest osobą niepełnoletnią, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, która wyświetli się Kupującemu w Koszyku po dodaniu do niego Napojów alkoholowych. Wskazanie przez Kupującego na brak pełnoletności spowoduje odmowę przyjęcia zamówienia w części dotyczącej Napojów alkoholowych i usunięcie tych Towarów z Koszyka.  

  9. Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji telefonicznych zamówień budzących wątpliwość w szczególności w przypadku charakterystyki zamawianych Towarów lub danych, w tym wieku Kupującego.

  10. Sklep zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia w przypadku:

 1. wątpliwości odnośnie tożsamości lub wieku Kupującego,

 2. niezrealizowania poprzedniego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego,

 3. braku możliwości telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

 1. Sposoby płatności.

  1. Akceptowane są następujące formy płatności:

   1. Przelew internetowy (płatność z góry),

   2. Płatność kartą płatniczą w Internecie – transakcja on-line (płatność z góry),

   3. Płatność kartą płatniczą przy odbiorze.

  2. Z poszczególnymi sposobami płatności może wiązać się konieczność uiszczenia opłaty dodatkowej za usługi pośrednika w płatnościach oraz konieczność akceptacji regulaminu operatora płatności.

  3. Dane operatora płatności oraz regulamin dostępne są po złożeniu zamówienia. W przypadku braku akceptacji regulaminu płatności Kupujący może zrezygnować z zamówienia.

  4. W przypadku wybrania opcji płatności innej niż płatność przy odbiorze warunkiem dostawy towarów jest uprzednie dokonanie płatności.

  5. W przypadku dodatkowych usług (w szczególności dostawa ponowna) wybór form płatności może być ograniczony.

 1. Dostawa towarów.

  1. Dostawa Towarów jest wykonywana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładny obszar świadczenia usługi dostawy wskazany jest na stronie internetowej Sklepu.

  2. Dostawy towarów realizowane są wyłącznie własnymi środkami transportu.

  3. Dostawa towarów odbywa się 6 dni w tygodniu poniedziałek – piątek w godz. 10:00-19:00 oraz w soboty w godz. 10:00 -13:00 – z wyłączeniem jednak dni ustawowo wolnych od pracy. Składanie zamówień jest możliwe codziennie, także w dni ustawowo wolne od pracy.

  4. Termin dostawy wskazywany jest przed złożeniem zamówienia. Kupujący wskazuje datę oraz przedział czasowy w którym ma nastąpić dostawa.

  5. Miejsce dostawy wskazywane jest przed złożeniem zamówienia. Kupujący może sprawdzić obszar działania usługi dostawy przez złożeniem zamówienia.

  6. Koszt dostawy produktów uwzględniony jest w cenie produktów. Nie dotyczy to jednak kosztu dodatkowej dostawy zleconej przez Kupującego w związku z nieodebraniem Towarów z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

  7. Dostawca dostarcza Towary w przedziale czasu wskazanym przez Kupującego. Nie ma możliwości ustalenia dokładnej godziny dostawy.

  8. Zaleca się zbadanie towarów bezpośrednio po dokonaniu ich odbioru. W przypadku stwierdzenia wad Towarów lub braków ilościowych Kupujący powinien zgłosić wady w terminie do trzech dni od odbioru. W przeciwnym wypadku ustalenie przyczyn zaistnienia wad może być utrudnione.

  9. Kierowca wydający Towary nie weryfikuje tożsamości osoby odbierającej Towary.

  10. Towary wydawane są dorosłej osobie obecnej pod adresem dostawy.

  11. W przypadku braku możliwości wydania Towarów Kupującemu z przyczyn leżących po stronie Kupującego (w szczególności z powodu nieobecności dorosłego domownika) Kupujący może odebrać Towar z siedziby Sprzedającego lub zlecić dostawę Towarów w innym terminie, za zapłatą dodatkowego wynagrodzenia.

  12. Dostawa Napojów alkoholowych odbywa się na zasadach wskazanych powyżej z poniższymi wyjątkami:

   1. Kupujący może odebrać Napoje alkoholowe osobiście w punkcie sprzedaży detalicznej Sprzedającego wskazanym w pkt 2.2 Regulaminu lub za pośrednictwem Sprzedającego pod adres dostawy;

   2. Klient wybiera jedną z podanych wyżej opcji dostawy w trakcie składania zamówienia. Wybór dostawy Napojów alkoholowych za pośrednictwem Sprzedającego jest równoznaczny z udzieleniem Sprzedającemu pełnomocnictwa w tym zakresie;

   3. Sprzedawca jest uprawniony do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Napoje alkoholowe. Napoje alkoholowe nie zostaną wydane, jeżeli Kupujący, upoważniona przez niego osoba albo domownik nie będą pełnoletni lub ich zachowanie będzie wskazywać, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.     Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło